#

Мэдээ мэдээлэл 1

2017 оноос Тавантолгой ХК-ийн эзэмшлийн лиценз бүхий талбайд нүүрс олборлолтын ажил гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулан нүүрс олборлох явцад өртсөн хөрсийг хөрсний овоолгод, нүүрсийг нүүрсний овоолгод зөөж гүйцэтгэх ажлыг хийж байна.

Холбоо барих