#

Мэдээ мэдээлэл 2

2017 оноос Тавантолгой ХК-ийн эзэмшлийн лиценз бүхий талбайд тэсэлгээний өрөмдлөгийн ажил гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулан 165мм өргөнөөр цооног өрөмдөх ажлыг хийж байна.

Холбоо барих